กิจการสนามกอล์ฟ กองบิน 21

สนามกอล์ฟกองบิน 21 ( Eagle Golf Course )

             เป็นสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม พาร์ 72 ความยาว 6,089 หลา เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม แห่งแรกใน จังหวัดอุบลราชธานี และแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ( อีสานใต้ ) อีกทังเป็นสนามกอล์ฟที่ตังอยู่ใจกลางเมือง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที จากสนามบินนานาชาติ อุบลราชธานี โดยเปิดให้บริการทุกวัน... ตังแต่เวลา 06.0 น. - 19.30 น. สนามกอล์ฟกองบิน 21 เป็นสนามทีมี Log Out ท้าทายนักกอล์ฟ ให้มาพิสูจน์ฝีมือ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกอล์ฟ ได้แก่ รถกอล์ฟ , ห้องอาบน้ำ , คลับเฮ้าส์ และจุดเด่นของสนามกอล์ฟกองบิน 21 คือ อยู่ภายในสนามบิน ท่านสามารถใช้เวลาว่างก่อนขึ้นเครือง เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ออกรอบเล่นกอล์ฟทีสนาม ก่อน 9 หลุม , 18 หลุม อาบนำ รับประทานอาหารอร่อยๆ ก่อน เดินทาง หรือท่านมีเวลาไม่มากพอ ท่านสามารถซ้อมวงสวิงที สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ นังจิบเบียร์เย็นๆ ดูเครืองบินสายการบิน ต่างๆ ขึน - ลง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดเทียวบิน รวมทั้งมี บริการรถรับจ้างในกรณีท่านไม่มีรถ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือท่านต้องการออกรอบ แต่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ติดตัวมาด้วย สนามกอล์ฟกองบิน 21 ก็มีถุงกอล์ฟให้เช่า และหากท่านมีความประสงค์จะพาครอบครัวมารับประทานอาหาร ทางสนามกอล์ฟกองบิน 21 มีร้านอาหารแซบซอย 9 สาขาสนามกอล์ฟกองบิน 21 ให้ท่านได้รับประทานและพักผ่อนหย่อนใจ ได้ตามอัธยาศัย
97 หมู่ 2 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-243-090 ต่อ 4-3954